Hem

Jordbruket och djurhållningen på Bratteborgs Gård bedrivs ekologiskt och kontrolleras av KRAV. Korna mjölkas två gånger per dag i en så kallad mjölkgrop och mjölken levereras till Arlas mejerier. I ladugården går kor och ungdjur fritt, indelade i grupper.

Inom jordbruksdriften koncentreras verksamheten kring produktion av ekologiskt foder till korna. På gårdens ca 120 ha åker odlas vall, spannmål och ärtor. Vallen skördas som ensilage för vinterfoder till djuren. På sommaren betar djuren på gårdens 80ha naturbeten.